The book which is literally out of this world. Download and read it for yourself!

Raeljansko Društvo

Rael: Poslanik Elohim-a

Rael: Poslanik Elohim-aKada je sa svojih 27 godina još uvijek uspješno vodio časopis o trkaćim automobilima, je 13. Prosinca 1973 godine u jutarnjim satima doživio susret sa bićem iz drugog planeta. Taj susret se je dogodio u "Puy de Lassolas", vulkanskom parku u središtu Francuske. Biće koje je sreo, predalo mu je novo, detaljno objašnjenje o našom izvoru i smjernice kako organizirati našu budućnost, to sve je zapisano v knjizi: "Knjiga Koja Govori Istinu". Nakon šest uzastopnih susreta na istoj lokaciji, Rael je primio misiju koja mu je bila dana, odlučio je informirati čovječanstvo o toj revolucionarnoj poruci i pripremiti planet za doček Stvoritelja - Elohim-a, bez minimalnog misticizma ili straha, sa sviješću i zahvalnošću. Nakon nekoliko mjeseci te velike misije, Rael je dobio lakši oblik rane na želudcu i nakon toga je odlučio, da će prestati svoju karijeru novinara sportskih automobila, te se potpuno posvetiti misiji, koju mu je dodijelio Jahve - vanzemaljsko biće sa kojim se je susreo. U godini, koja je slijedila nakon susreta, uspio je izdati knjigu, koja govorio o tom događaju, te se osobno pojaviti u dvjema velikim televizijskim i radijskim emisijama u Francuskoj, gdje je objavio javnu konferenciju. Prva javna konferencija, koja je bila održana 19. Rujna 1974 u Parizu, prikupila je više od 2000 ljudi. Ubrzo nakon toga, ustanovio je pokret MADECH – koji je udruživao, ljude koji su mu željeli pomoći u toj misiji. Taj pokret je kasnije promijenio ime u Raeljanski Pokret. Do Kraja 1974 godine, pokret je imao 170 članova. Sada ima više od 70000 članova u 97 država.

7. Listopada 1975, Rael je doživio drugi susret sa Elohim-ima. Na tom susretu su mu dali dodatne informacije, koje je kasnije objavio u drugoj knjizi. Ta knjiga je danas dio knjige Knjiga Koja Govori Istinu. Od tada nadalje; Rael putuje po svijetu, vodi konferencije i seminare na svim kontinentima te udružuje sve, koje žele upoznati naše Stvoritelje.

Izdao je još nekoliko drugih knjiga, kao što su: Osjećajna Meditacija koja je ukupni dio njegovih učenja, "Geniokracija" koja zagovara inteligentnije vodstvo planeta i "Za Kloniranje Čovjeka" koja objašnjava mogućnost vječnog života i prelijepe budućnosti, koju možemo očekivati zahvaljujući znanosti.

Tijekom godina, Rael je potaknuo više javnih akcija; od promoviranja korištenja kondoma u školama, do promoviranja samozadovoljavanja; od globalnih kampanja za potporu manjinama sa sloganom "nije dovoljno tolerirati razlike, moramo ih voljeti" do revolucionarnih poziva, da se iz svih vjerskih knjiga odstrani sve, što nije u odobravanju sa strane Ljudskih prava; od podupiranja kloniranja ljudi sa ustanovljenjem Clonaid-a, do zagovaranja gensko promijenjene hrane kao jedinog mogućeg načina, da bi svi ljudi na Zemlji imeli dovoljno hrane; od ustanovljenja Clitoraid-a, udruženja za pomoć ženama koje su bile obrezane, da im se popravi njihov klitoris, i da mogu ponovno uživati u spolnosti, do poziva zboru svih afričkih tradicionalnih poglavara, da ustanove Udružene države Afrike.

Rael je bio gost na većini glavnih TV programa po svijetu, kao što su npr. 60 minutes, CNN, FOX i BBC, isto tako u emisijama kao što su:Breakfast with Frost i Entertainment Tonight, ako ih nabrojimo samo nekoliko. bio je pozvan u Američki kongres, da objasni svoju viziju znanosti, bio je gost mnogih svjetskih voditelja. Prvi predsjednik, koji ga je primio, bio Denis Sassou N'Guesso, predsjednik demokratične republike Kongo godine 2000. Priznali su ga mnogi umjetnici, među ostalima francuski autor Michel Houellebecq i Hugh Hefner.

Svaka kultura na Zemlji očekuje glasnika, možemo govoriti o Maitreyi kod Budista, Mesiji kod Židova, Parakleta kod Kršćana, ili bilo koje drugo ime, koje poznaju brojne skupnosti po cijelom svetu. Taj očekivani glasnik tako kao i svi prijašnji, neka ne bi bio svima po mjeri, ali tvrditi će ono što od nas očekuju naši stvoritelji. To, RAEL radi već više od 30 godina; neumorno putuje, pod obećanjem ne skupljati imanje, nego dati sve za to, da bi naše Stvoritelje primili u Ambasadi, za koju su zamolili, ako bi bilo moguće do 2035 godine.